TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

7099 SAYILI KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Kanun “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan Kanun ile birlikte birçok kanunda önemli değişiklikler yapılmış ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddeler de değiştirilmiş ve bu Kanun’a yeni hükümler eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 7099 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun.

Jel Sınıflandırması: K20, K22, K29.

LAST CHANGES IN THE TURKISH TRADE CODE BY CODE NO. 7099

ABSTRACT

No. 7099 by the Grand National Assembly of Turkey on February 15, 2018 adopted the Law “Improvement of Investment Environment Act Amending Certain Laws “ name was published in the Official Gazette dated March 10, 2018. Significant changes have been made in many laws with the published Code and some of the articles of Turkish Trade Code numbered 6102 have been amended and new provisions have been added to this Code.

Keywords: Code No. 7099, Code No. 6102.

Jel Classification: K20, K22, K29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!