TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

7338 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNUNA YENİ GELEN BİR MÜESSESE: KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, ülkemizin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının “Karşılıklı Anlaşma Usulü” maddesi ile anlaşmaya taraf devletlerce anlaşmanın yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümlenmesi amacıyla Ek 13’üncü maddeden sonra gelmek üzere yeni maddeler eklenmiştir. VUK’a 7338 sayılı Kanun ile eklenen söz konusu madde hükümleri yazı konumuzu oluşturmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle vergi anlaşmaları bağlamında karşılıklı anlaşma usulünün genel esasları üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise Anlaşma hükümleri esas alınmak suretiyle VUK’a eklenen söz konusu yeni düzenlemelerin ana esasları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 7338 Sayılı Kanun, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Karşılıklı Anlaşma Usulü, Uzlaştırma Müessesesi, Uzlaşma Komisyonu, Zamanaşımı.

Jel Sınıflandırması: K34.

A NEW APPLICATION TO THE TAX PROCEDURE WITH LAW NO. 7338: MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

ABSTRACT

New articles have been added to the Tax Procedure Law Nr.213 with the Law Nr.7338, to come after the Annex 13 in order to resolve the interpretation and implementation problems arising from the “Mutual Agreement Procedure” article of the avoidance of double taxation agreements to which our country is a party. The provisions of the article added to the Tax Procedure Law with the Law Nr. 7338 constitute our article. In this context, first of all, the general principles of the mutual agreement procedure in the context of tax agreements are emphasized. Then, on the basis of the provisions of the Agreement, the main principles of the new regulations added to the Tax Procedure Law were explained.

Keywords: Law No. 7338, DoubleTaxationPreventionAgreements, MutualAgreementProcedure, MediationInstitution, ReconciliationCommission, prescription

Jel Classification: K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!