TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AKLAMA SUÇU VE VERGİ İNCELEMELERİ

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

Günümüzde kara para aklama suçu, büyük miktarlarda elde edilmiş olan yasa dışı gelirin yasal hüviyet kazandırılarak harcanabilir gelir haline getirilmesi süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar tespit edilmiş birçok yöntemi olan aklama suçu için gelişen bilgi işlem teknolojileri ve küreselleşen dünya, daha yeni yol ve yöntemler sunmaktadır. Son yıllarda şahısların banka hesaplarında görülen yüksek tutarlı ve yoğun işleme dayalı para hareketleri, vergi incelemelerine mesnet olmakta ve banka para hareketlerine yönelik vergi incelemelerinde artış gözlemlenmektedir. Bu vergi incelemelerinde kişilerin mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı, gelen paranın hangi kapsamda ve hangi amaçla geldiği, ticari bir ilişkiye dayanıyorsa konuya ilişkin fatura ve defter kayıtlarının bulunup bulunmadığı, ilgili dönem vergi beyanlarına yansıtılıp yansıtılmadığı gibi hususlar araştırılmakta ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Ancak bu vergi incelemelerinin aklama suçu nazara alınmaksızın yürütülmesinin bazı sakıncalarının olacağı göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Kara Para, Aklama Suçu, Vergi İncelemeleri, Banka Hesap Hareketleri

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

MONEY LAUNDERING AND TAX INSPECTION

ABSTRACT

The money laundering crime is fronted as the process of making illegal income obtained in large quantities become disposable income by acquiring legal identity. The computing technologies and the globalizing world that are evolving for laundering crime, many of which have been identified to date, offer newer ways and methods. In recent years, the highly consistent and intensive transaction-based monetary actions seen in individuals’ bank accounts have underpinned tax inspections and an increase in tax inspections of bank money movements is observed. In these tax inspections, if the liability of the persons is found, the scope and purpose of the received money, if it is based on a commercial relationship, whether the invoice and book records related to the subject are found and whether they are reflected in the tax declarations of the related period are investigated and information and documents related to the subject are requested. However, it should not be overlooked that some of the drawbacks of carrying out these tax inspections without regard to the criminal offense.

Keywords: Dirty Money, Money Laundering, Tax Inspection, Bank Account Activities.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!