TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARINA AİT DEĞERLEME KRİTERLERİ

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

Finansal tablolar bilgi verme aracı olarak bilinir. Söz konusu tablolar, işletmenin geleceği görebilmesini ve mali durumu hakkında bilgi vererek finansal planlama yapabilmesini sağlar. Finansal tablolar işletmenin kendisi, Devlet kurumları ve ticari ilişkide bulunulan tüm taraflarca kullanılabilir. Ekonomik kararlar alınırken, işletmelerin mali durumu, finansal performansı, yaşanılan mali değişiklikler ve nakit akışları hakkında bilgiler, finansal tablolar sayesinde sağlanır. Finansal tablolara ait değerleme kriterleri, işletme sermayesinin kötü niyetle hareket edilerek yöneticiler veya ortaklara aktarılmasının önüne geçilmesi ve işletme ile ilişkisi bulunan diğer taraflara ilişkin hak ve menfaatlerin korunması amacına yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Finansal Tablo, Değerleme Kriterleri, Varlık, Borç.

Jel Sınıflandırması: D04, G23, F40

ABSTRACT

Financial statements are known as disclosure tools. These tables enable the entity to see the future and to make financial planning by providing information about its financial position. The financial statements can be used by the entity itself, government agencies and all parties involved in the business. When making economic decisions, information about financial position, financial performance, financial changes and cash flows is provided by means of financial statements. The valuation criteria for the financial statements cover the arrangements to prevent the transfer of the operating capital to managers or shareholders in bad faith and to protect the rights and interests of other parties involved in the operating.

Keywords: Joint Stock Company, Financial Statement, Valuation Criteria, Asset, Debt.

Jel Classification: D04, G23, F40

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!