TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNDE GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMALARI

Haziran 2022 Sayı 405

ÖZET

4691 sayılı Kanunun 3’üncü ek maddesi ve 5746 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde düzenlenen girişim sermayesi uygulamaları 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu düzenleme yazının konusunu oluşturmaktadır. Öncelikle girişim sermayesi uygulamaları üzerinde durulacak olup daha sonra söz konusu düzenleme diğer uygulamalarla birlikte ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: 4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, Girişim Sermayesi Uygulamaları

Jel Sınıflandırması: K34, O23, O38

VENTURE CAPITAL APPLİCATİONS IN R&D AND DESIGN ACTIVITIES

ABSTRACT

The venture capital applications regulated in the 3rd additional article of the Law No. 4691 and the 3rd article of the Law No. 5746 are valid as of 01.01.2022. This arrangement is the subject of the article. First of all, venture capital applications will be emphasized, and then the regulation will be discussed together with other applications.

Keywords: Law No. 4691, Law No. 5746, Venture Capital Applications

Jel Classification: K34, O23, O38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!