TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SON YILLARDAKİ VAZGEÇİLMEZİ: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERLERİ

Kasım 2017 Sayı 350

ÖZET

Varlık yönetim şirketleri, başta bankalar olmak üzere finans sektörünün tahsili gecikmiş alacaklarını, alacakların temliki suretiyle satın almak ve bu işlem sonucunda kendi finansal, hukuki ve teknik alt yapılarını kullanarak bahsi geçen tahsil edilemeyen sorunlu alacakları tahsil etmeye çalışmak amacıyla kurulurlar. Bu şirketler, kurumların temerrüde düşmüş alacaklarının bilançolarından arındırılmasına hizmet ederek söz konusu kurumların para, insan ve zaman kaynağı gerektiren operasyonel yüklerden kurtulmasına ve esas faaliyet konularına odaklanmalarına olanak sağlar. Varlık yönetim şirketlerinin bahsi geçen hizmetleri vermeleri karşılığında üstlendikleri risk, devir alınan alacakların tahsil edilememe olasılığı iken söz konusu riske karşılık olarak elde etmeyi amaçladıkları kazanç ise ilgili kurumlardan daha düşük bedel ödeyerek devir aldıkları sorunlu alacaklara karşılık olarak bu kurumlara borcu olanlardan daha yüksek bir bedeli tahsil etmektir. Varlık yönetim şirketleri, devralmış oldukları alacakları ile bağlantılı olarak doğmuş veya doğması muhtemel ama tutarı kesin olmayan zararları için de ayrıca karşılık ayırabilir ve bu karşılıkları da kurum kazancın tespitinde gider olarak dikkate alabilirler.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Varlık Yönetim Şirketleri, Karşılık Ayırma, Giderleştirme.

Jel Sınıflandırması: G20, G21, H20.

INDISPENSABLE PART OF BANKING SECTOR IN RECENT YEARS: ASSET MANAGEMENT COMPANIES AND THEIR ROLE IN TURKISH ECONOMY

ABSTRACT

Asset management companies are established with the purpose of purchasing overdue receivables of the financial sector, primarily the banks, by transfer of receivables, and to try to collect non-recoverable non-performing receivables by using their financial, legal and technical sub-structures. These companies serve to purify the defaulted receivables of the institutions, allowing them to get rid of the operational burdens of money, human and time-critical institutions and to focus on the main operational matters. The risk that the asset management companies undertake to provide the mentioned services is the possibility that the transferred receivables may not be collected while the gain they intend to acquire is to collect a higher price than the borrowed ones in return for the problematic receivables they have transferred. Asset management companies may also allocate provisions for losses incurred or likely-incurred that they have taken over, and these provisions may be considered as an expense in determining the corporate income.

Keywords: Banking, Asset Management Company, Provisioning, Expense.

Jel Classification: G20, G21, H20.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!