TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BELEDİYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR ŞÜPHELİ ALACAK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Tahakkuk esasının geçerli olduğu ticari kazançta, tahsil edilemeyen alacaklarda dahi gelir elde edilmiş gibi işlem yapılmakta ve bu durum vergisel açıdan firmaları zor durumda bırakabilmektedir. Firmalar bu durumdan kurtulmak için alacaklarının niteliğine göre Vergi Usul Kanunu kapsamında çeşitli yöntemler kullanabilmektedir. Tahsil edilemeyen alacağa şüpheli alacak karşılığı ayrılması bu yöntemlerden birisidir. Bu alacağın kamudan/belediyelerden olması, şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin işlemlerde özellikli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şüpheli ticari alacak, belediye, kamu

Jel Sınıflandırması: H29, K34

CAN UNCOLLECTED RECEIVABLES FROM MUNICIPALITIES BE REGARDED AS BAD DEBT?

ABSTRACT

In the commercial income for which the accrual basis is valid, transactions are carried out as if income has been obtained even if they cannot be collected, which makes it difficult for taxpayers. Companies can use various methods within the scope of the Tax Procedure Law according to the nature of their receivables to get rid of this situation. It is one of these methods to make a provision for doubtful receivables that cannot be collected. This is a special feature of the transaction for the disposal of bad debts, as it is from the public/municipalities.

Keywords: Bad debt, municipality, public

Jel Classification: H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!