TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BELEDİYELERİN KESMEYE YETKİLİ OLDUKLARI İDARİ PARA CEZALARI

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Bilindiği üzere, gerek 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu1 gerekse diğer kanunlarda belediyelere verilen görev ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bu idarelere para cezası verme yetkisi de tanınmıştır. Belediyelere tanınan para cezası verme yetkisi sadece 5393 sayılı Kanun gibi tek bir kanunda değil, birçok kanun metninde düzenlenmiştir. Bu makalemizde, çeşitli mevzuat hükümleri ile ceza kesilmesini gerektiren fiilin türüne göre belediyelerin kesmeye yetkili oldukları para cezaları irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Belediye, İdari Para Cezası, Yetki.

Jel Sınıflandırması: K42

ADMINISTRATIVE PECUNIARY PENALTIES ENTITLED TO MUNICIPALITIES

ABSTRACT

As it is known, the authority of applying fines is given to municipalities in order to fulfill their responsibilities assigned to them with Municipal Law dated 3/7/2005 and other laws. The authority of condemnation by the municipalities is regulated not only in a single law, but also in a number of laws, such as Act 5393. In this article, the fines to which the municipalities are entitled to interrogate will be examined according to the provisions of various legislation and the type of action required to be punished.

Keywords: Municipality, Administrative Pecuniary Penalties, Authorization.

Jel Classification: K42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!