TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK TURİZM PAYI VE VERGİSEL YÖNLERİ

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

Ülkemizde turizmin gelişmesini sağlamak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur. Bu Ajansın faaliyetlerini finanse etmek için turizm payı ihdas edilmiştir. Turizm payı, bir vergi değildir. Ancak, Anayasa Mahkemesi İçtihatları doğrultusunda vergi benzeri mali yükümlülük olduğu değerlendirilmektedir. Bu payın uygulanmasıyla birlikte birçok özellikli vergisel yönler ortaya çıkacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turizm Payı, Vergi, Vergi Benzeri Mali Yükümlülük, Vergisel Özellikler.

Jel Sınıflandırması: H20, K10, K34.

TOURISM DUTY AS TAX-LIKE FINANCIAL LIABILITIES AND ITS TAX ASPECTS

ABSTRACT

Turkey Tourism Promotion and Development Agency to ensure the development of tourism in our country was founded. The tourism duty has been established to finance the activities of this Agency. The tourism duty is not a tax. However, it is considered that there is a tax-like financial liabilities in line with the Constitutional Court’s case-law. With the application of this duty many specific tax aspects will emerge.

Keywords: Tourism Duty, Tax-Like Liabilities, Tax Aspects.

Jel Classification: H20, K10, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!