TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BLOK ZİNCİR, AKILLI SÖZLEŞMELER VE ÜÇLÜ KAYIT SİSTEMİ VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA KATKI SAĞLAYABİLİR Mİ?

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

İnternetin icadı her konuda olduğu gibi bilgiye ulaşma, verinin saklanması ve üretilmesi alanında büyük değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bunun son dönemde popüler olan ve henüz emekleme aşamasında olan en önemli çıktılarından biri de blok zincir ve akıllı sözleşmelerdir. Muhasebe sistemleri ve vergisel uygulamalar yönüyle bu iki yeni teknolojik ürün kâğıdı ve mührü tamamen ikame edecek. Bu çalışmada gelişmekte olan blok zincir uygulamasının vergi uygulamalarına muhtemel etkileri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Blok zincir, akıllı sözleşme, dağıtık veri tabanı, üçlü kayıt sistemi

Jel Sınıflandırması: H83, M40, M41, O31

COULD BLOCKCHAİN, SMART CONTRACT AND TRİPLE ENTRY ACCOUNTİNG ENHANCE TAX AND ACCOUNTİNG PRACTİCES?

ABSTRACT

The invention of the internet has brought about great changes in the field of ​​access to information, storage and production of data. Blokchain and smart contract, which are still in infancy but so popular are one of the most important outputs of this invention. In terms of accounting systems and tax practices, these two new technological products will completely replace the paper and seal. In this study, the possible effects of blockchain on taxation are evaluated.

Keywords: Blockchain, smart contract, distributed database, triple entry accounting

Jel Classification: H83, M40, M41, O31

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!