TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ, EKONOMİK ETKİLERİ, KDV UYGULAMASI VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Dahilde işleme izin belgesi, sanayiye dayalı ihracatın artırılması amacıyla ülkemizde 01.01.1996 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Sağladığı avantajlar nedeniyle zaman içerisinde ekonomimiz için çok önemli bir uygulama olmuştur. Öyle ki ihracatın yarısı dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılmaktadır. DİİB kapsamında KDV’de tecil-terkin sistemi uygulanmakta olup zaman içeresinde birçok özellikli husus ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dahilde İşleme İzin Belgesi, İhracat-İthalat, KDV, Tecil-Terkin Sistemi, KDV İadesi.

Jel Sınıflandırması: B20, H20, H24.

INWARD PROCESSING AUTHORISATION CERTIFICATE (IPAC), ITS ECONOMIC EFFECTS, VAT APPLICATION AND SPECIFIC ISSUES

ABSTRACT

Inward processing authorisation certificate is applied in our country as of 01.01.1996 in order to increase the export based on industry. It has been a very important application for our economy in time due to its advantages. Half of the export is done within the scope of the IPAC. Within the scope of the IPAC, the postponoment-cancellation system has been implemented and a number of specific issues have emerged by and by.

Keywords: Inward Processing Authorisation Certificate, Export-İmport, VAT, The Postponoment-Cancellation System, The VAT Returns.

Jel Classification: B20, H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!