TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DERNEKLERİN GELİRLERİ VE TEMEL VERGİLENDİRME PRENSİPLERİ

Ağustos 2017 Sayı 347

ÖZET

Dernekler özel ve resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için çalışan ve gelirlerini üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda ve mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan sağlayan sivil toplum kuruluşlarıdır. Dernekler politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel vb. amaçlarını mali güçleri ölçüsünde gerçekleştirebilirler. Derneklerin amaçlarını gerçekleştirme ve mali güçlerini artırma doğrultusundaki faaliyetleri, vergisel ve mali açıdan ödev ve yükümlülük doğurucu işlemlere sebebiyet verebilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, dernek gelirlerinin nelerden oluşabileceği başlıklar halinde açıklandıktan sonra bu gelirlerin vergisel boyutu genel olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dernek, Dernek Gelirleri, Vergi

Jel Sınıflandırması: H26, L31.

ASSOCIATIONS’ INCOMES AND WHOSE TAXATION PRINCIPLES

ABSTRACT

Associations are non-governmental organizations that work for achieving a specific and common purpose which is not prohibited by law. Associations work independently from private and official institutions and their incomes consist of the member’s allowance, donations, grants and proceeds from association activities and assets. Associations accomplish their political, social, cultural, legal and environmental objectives based on their financial strength. The activities of associations in achieving their goals and increasing their financial strength may cause procedures related with taxation and financial obligations. In this article, constitutions of association’s incomes and the taxation dimension of these incomes will be evaluated.

Keywords: Association, association’s income, tax.

Jel Classification: H26, L31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!