TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DERNEKLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ağustos 2017 Sayı 347

ÖZET

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre dernek ve vakıflar vergi mükellefi olarak kabul edilmezken, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefi olarak kabul edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında derneklerin bir kısım gelirleri vergi kesintisine tabi tutulmuştur ve bu bakımdan derneklerin gelir vergisi karşısındaki durumları, gerçek kişilerin vergilendirilmesi gibi yapılmaktadır. G.V.K.’nın 94’ücü ve geçici 67’nci maddeleri gereğince vergi kesintisine tabi tutulan dernek gelirleri üzerinden, ödemeyi nakden veya hesaben yapanlar tevkifat yapmakla sorumludurlar. Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre derneğe ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi işlemi kanunun 17/4-d maddesi gereği istisnaya konu edilmişken, bu gayrimenkullerin derneğe ait iktisadi işletmeye ait olması durumunda aynı istisna hükmü uygulanmayacaktır. GVK’.nın 70’nci maddesinde sayılan gayrimenkul dışında kalan diğer mal ve hakların dernekler tarafından kiraya verilmesi işlemleri, iktisadi işletmeye dahil olsun veya olmasın katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Dolayısı ile bu mal ve hakların dernekler tarafından kiraya verilmesi katma değer vergisine tabi olacaktır. Böylece, motorlu tahmil-tahliye araçları, kara nakliye vasıtaları, uçaklar, gemiler, iş makineleri, arama, işletme, imtiyaz hakları ve ruhsatları ile diğer haklar vb. nin kiraya verilmesi işleminde bunların iktisadi işletmeye dahil olup olmamasına bakılmaksızın katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. Söz konusu mal ve hakların yurt dışından kiralanması da vergiye tabidir.

Anahtar Kelimeler: Dernek, mükellefiyet, tevkifat

Jel Sınıflandırması: H26, L31.

TAX LIABILITIES OF ASSOCIATIONS

ABSTRACT

According to the Corporate Tax Law, associations and foundations are not considered as taxpayers, whereas economic enterprises belonging to associations and foundations are deemed as taxpayers. According to the Income Tax Law (ITL), some incomes of associations are subjected to tax cut, and in this respect, the situation of associations against income tax is done as taxation of real persons. Those who make the payment in cash or on the basis of the income of the association subject to the tax cut in accordance with the Article 94 of I.T.L. and the temporary 67th articles are responsible for withholding. According to the Value Added Tax Law, if the real estate belonging to the association belongs to the economic enterprise belonging to the association, the provision of the same exception shall not apply when the property is subject to the exception of article 17/4-d of the Act on the Lease of Real Estate. The procedures for the transfer of other goods and rights, other than the real estate counted in Article 70 of GVK, to the rents by the associations are subject to value added tax, whether or not they are included in the economic enterprise. Therefore, the payment of these goods and rights by the associations to the rent will be subject to value added tax. Thus, motorized drafting-evacuation vehicles, land transportation means, aircraft, ships, work machines, exploration, operation, concession rights and licenses and other rights, the value added tax must be calculated regardless of whether they are included in the economic operation or not. The renting of goods and rights abroad is subject to taxation.

Keywords: Association, tax obligation, tax withold.

Jel Classification: H26, L31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!