TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İLE BUNLARA AİT/BAĞLI HASTANELERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle toplam üniversite sayısı 185 olup, bunlardan 114’i devlet üniversitesi, 65’ü ise vakıf üniversitesi, 6 tanesi de vakıf meslek yüksek okuludur.1 Vakıf üniversiteleri dışında farklı statü ve ticari amaçlarla üniversite kurulabilmesi 1982 Anayasasına göre olanaklı değildir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği2 ‘nin 28’inci maddesinde belirtildiği gibi, vakıf üniversiteleri kazanç amacı güdemezler ve herhangi bir surette gelir, kazanç ve hak elde edemezler, her çeşit gelirleri yüksek öğretim kurumunda kalır ve hiçbir şekilde başkalarına kaynak aktarımı yapılamaz. Vakıf üniversiteleri kurumlar vergisinden muaf olmakla birlikte, verdikleri eğitim ve öğretim hizmeti karşılığı aldıkları bedeller katma değer vergisine tabidir. Vakıf üniversitelerine ait ve bağlı sağlık birimleri olarak işletilen hastaneler ise kuruluş amacına özgü olarak ifa etmekte oldukları hizmetlerin sonucu elde edilen kazanç kurumlar vergisine, teslim ve hizmet bedeli de katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerin vergisel yükümlülükleri.

Jel Sınıflandırması: H24, H25.

TAX LIABILITIES OF THE STATE AND FOUNDATION UNIVERSITIES AND THEIR SUBSIDIARY HOSPITALS

ABSTRACT

As of 2017, the total number of universities in Turkey is 185, of which 114 are state universities, 65 are foundation universities and 6 are foundation vocational high schools. It is not possible according to the 1982 Constitution to establish universities with different status and commercial purposes other than foundation universities. As stated in the Article 28 of the Regulation on the Higher Education Institutions of the Foundation, foundation universities can not earn profits and can not obtain income, profits and rights in any way, all kinds of incomes remain in the higher education institution and no resources can be transferred to others. Foundation universities are exempted from corporation tax and they are subject to value added tax that they receive for education and training services they give. The hospitals which are owned by the foundation universities and operated as affiliated health units are not subject to the income tax which is obtained after the services they are performing specifically for the purpose of establishment and to the value added tax with delivery and service fee.

Keywords: State universities, tax liabilities of the state and foundation universities.

Jel Classification: H24, H25.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!