TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOĞAL TEKELLER VE ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE PENCERESİNDEN TELEKOMÜNİKASYON ÖRNEĞİ

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Devletin ekonomik hayatı düzenleme görevinin yanı sıra sosyal hayatı düzenleme görevi de bulunmaktadır. Bu nedenle devlet piyasa aksaklıklarının olduğu durumlarda piyasa işleyişine belli sınırlar dahilinde müdahale etmektedir. Ancak günümüzde kamu ekonomisinin işleyişi açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomide ki payı giderek küçülmekte ve özelleştirme olgusu karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada piyasa aksaklıklarından biri olarak kabul edilen doğal tekellerin varlığı, düzenlenmesi yöntemleri ve özelleştirilmesi kavramları üzerinde durulmuş, Telekomünikasyon sektörünün neden ve nasıl regüle edildiği açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğal tekel, regülasyon, özelleştirme.

Jel Sınıflandırması: L12, H30, H40.

IN TERMS OF TURKEY NATURAL MONOPOLY AND CUSTOMIZATION: TELECOMMUNICATION EXAMPLE

ABSTRACT

The goverment has a duty to organize economic life as well as to organize social life.For this reason, the state intervenes within certain limits to the operation of the market when there are market failures.However, in terms of the functioning of the public economy today, the share of developed and developing countries in the economy is gradually decreasing and privatization situations are emerging.In this study, the existence, regulation methods and privatization concepts of natural monopolies, which are considered as one of the market disruptions, have been emphasized and tried to be explained. And than tried to explain why and how the telecommunication sector was regulated.

Keywords: Natural monopoly, regulation, privatization

Jel Classification: L12, H30, H40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!