TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ELEKTRONİK VERGİ UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ: VERGİ DENETİMİNDE ELEKTRONİK DENETİME GEÇİŞ SÜRECİ

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Bilgi ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler, ticari faaliyetlerinin her aşamasında ve her türlü işlemde internet ortamını yoğun bir şekilde kullanan şirketler için optimum fayda sağlamaktadır. Vergi zararlarını azaltmak, yeni denetim yöntem ve teknikleri geliştirmek ve dünyadaki yeni uygulamaları takip etmek amacıyla bilgi teknolojileri kullanılmaktadır. Kamu kurumlarının gelişen bilgi teknolojisine ayak uydurması ve gerekli bilgi altyapısını oluşturması zorunlu hale gelmiştir. E-uygulamaları, sadece vergi kaçakçılığını önlemekte ve ülkelerin vergi gelirlerini arttırmakla kalmamakta aynı zamanda kamu hizmetlerinin kalitesini ve mükellefin işlem hızını da arttırmaktadır. Çalışmamızda, Türkiye›de mevcut elektronik vergi uygulamaları ve vergi denetimi genel başlıklar altında açıklanmakta ve elektronik vergi denetimine geçiş süreci anlatılmaktadır. Sonuç olarak, vergi denetiminin etkililiğine bilgisayar ve internet teknolojisinin katkısı tartışılmaz bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik vergi uygulamaları, vergi denetimi, e-denetim.

Jel Sınıflandırması: H29, M42, M49.

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TAX APPLICATIONS IN TURKEY: ELECTRONIC AUDIT TRANSITION PROCESS IN TAX AUDITING

ABSTRACT

Developments in information and information technology provide optimum benefits for companies that use the internet environment intensively at every stage of their business activities and in all kinds of transactions. To reduce tax losses, information technology is used to develop new auditing methods and techniques and to follow new practices in the world. It has become compulsory for public institutions to keep up with developing information technology and to form the necessary information infrastructure. E-applications not only prevent tax evasion and increase tax incomes of countries, but also increase the quality of public services and the speed of taxpayers’ processing. In our work, electronic tax applications and tax audit in Turkey are explained under general headings and the process of transition to electronic tax audit is explained. As a result, the contribution of computer and internet technology to the effectiveness of tax auditing is indisputable.

Keywords: Electronic tax practices, tax auditing, e-audit.

Jel Classification: H29, M42, M49.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!