TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FATURANIN DELİL NİTELİĞİ (VERGİ VE TİCARET HUKUKU AÇISINDAN)

Kasım 2021 Sayı 398

ÖZET

TTK faturanın düzenlenmesine ve itiraza uğramamasına önemli bir kanuni karine bağlamıştır. TTK m.21’deki karinenin söz konusu olabilmesi için dayanak bir sözleşmenin bulunması, faturanın bu sözleşmeye istinaden ve aranan kanuni şartlara uygun düzenlenmiş, lehtara gönderilmiş olması ve itiraz edilmemiş olması gerekir. Söz konusu şartların birlikte gerçekleşmemesi durumunda ise karine sonucu doğmayacak ve düzenleyen somut delil gösterme yükünü yerine getirmek zorunda kalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fatura, Delil, Hukuki Sonuç

Jel Sınıflandırması: K22, K34, K41

EVIDENCIAL VALUE OF THE INVOICE (IN TERMS OF TAX AND COMMERCIAL LAW)

ABSTRACT

The TCC attaches an important legal presumption to the issuance of the invoice and not to be objected to. For the presumption in Article 21 of the TCC to be in question, there must be an underlying contract, the invoice must have been issued pursuant to this contract and in accordance with the legal requirements, sent to the beneficiary, and there must be no objection. If the conditions in question are not fulfilled together, the presumption will not result and the organizer will have to fulfill the burden of evidence.

Keywords: Invoice, Evidence, Legal Consequence

Jel Classification: K22, K34, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!