TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR İDARELERİNDE DİJİTALLEŞME: YAPAY ZEKA VE NESNELERİN İNTERNETİNE BİR BAKIŞ

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

Dijital dünyada yeni teknoloji trendleri gelir idarelerinin yeniden yapılanmasına sebep olmuştur. Günümüzde, yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain, makine öğrenimi, bulut bilişim, 3D yazıcılar, paylaşım ekonomisindeki gelişmeler, gelir idarelerine yeni bir misyon yüklemiştir. Gelir İdarelerinin geleneksel hizmetleri nesnelerin interneti, yapay zeka kullanımı yoluyla farklı bir boyuta taşınmaktadır. Dijital ekonomide vergilendirme açısından temel sorun mükellefi tespit etmek, vergi konusunu ve vergilendirmenin yapılacağı yeri doğru tayin edebilmektir. OECD G20 ülkelerine 2018 yılı Mart ayında sunduğu ara raporunda dijital ekonomini vergilendirilmesine dikkat çekmiştir. Gelişmiş ülkeler bu doğrultuda teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak istemektedirler. Dünya Ekonomik Formunun 2018 yılındaki raporuna göre 2021 yılında kurumların vergi denetimlerinin %30’u yapay zeka tarafından gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada dijital ekonomide vergilendirmeyle ilgili önem teşkil eden konulara değinilecek ve yapay zeka ve nesnelerin interneti alanında başarılı gelir idarelerindeki uygulamalarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Gelir İdaresi, Nesnelerin İnterneti, Vergilendirme.

Jel Sınıflandırması: H20, K34, O32.

DIGITALIZATION IN INCOME ADMINISTRATIONS: A VIEW OF INTERNET INTELLIGENCE AND OBJECTS INTERNET

ABSTRACT

Along with digitalization, new technology trends have caused the restructuring of revenue administrations. Nowadays, artificial intelligence, internet of things, the blockchain, machine learning, cloud computing, 3D printing, improvements in sharing economy, have loaded a new mission to the revenue administrations. The basic problem in terms of taxation in the digital economy is to determine the taxpayer, to determine the place of tax and taxable income correctly. It is the main task of revenue administrations to collect the tax that is a major source of income in a complete and correct way. OECD presented an interim report on the taxation of the digital economy to the G20 in 2018 March. Governments want to use technology at the highest level in this context. World Economic Forum report, it is expected to occur by 2021, 30 % percent of corporate audits performed by AML. In this study, we will touch on the important issues of taxation in the digital economy and we will summarize the successful revenue administrations best applications of artificial intelligence and internet of things.

Keywords: Ambient Intelligent, Revenue Administration, Internet of Things, Taxation

Jel Classification: H20, K34, O32.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!