TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR UNSURLARININ BİR KISMINDAN OLUŞAN ZARARIN KARDAN MAHSUBUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Mart 2021 Sayı 390

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu’na göre tüm gelir unsurlarından oluşan beyana tabi gelirlerin, gelirin elde edildiği yılı takip eden beyan döneminde yıllık beyanname ile beyan edilmesi ve gelir unsurlarından oluşan zararların karlardan mahsup edilmesi sonucunda oluşan kar üzerinden varsa yasal indirimler yapıldıktan sonra beyana tabi gelire yani vergi matrahına ulaşılmaktadır. Ancak yasal düzenlemeye göre diğer kazanç ve iratlardan doğan zararlar diğer gelir unsurlarından oluşan kardan mahsup edilememektedir. Ayrıca, ücret gelirlerinin yıllık beyanında da zarar söz konusu olmadığından aslında her iki gelir unsuru için mükellefler yıllık beyannamede zarar gösterememektedir. Yedi gelir unsurundan oluşan gelir toplamı, yıllık beyannamede toplanıp beyan edildiğinden gelirin toplanması ve beyanı ilkesine uygun olarak bazı gelir unsurlarından oluşan zarar tutarının da diğer gelir unsurlarından oluşan karlardan mahsubu gelir vergisi sistematiğine uygun bulunmaktadır. Ancak, her konuda olduğu gibi genel kuralın aksine bu zarar mahsubunda da bazı istisnalar ve özellik taşıyan hususlar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelir, yıllık beyan, ücret geliri, gayrimenkul/menkul sermaye iradı, zarar mahsubu, gider fazlalığı.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

SPECIAL SITUATIONS THAT OFFSET LOSS FROM PROFIT OCCURS FROM SOME OF THE INCOME ELEMENTS

ABSTRACT

According to Income Tax Law, income subject to declaration consisting of all income elements, with an annual return in the declaration period following the year in which the income is obtained and from the profit resulting from offsetting the losses arising from the income elements from the profits, after legal discounts, if any, the income subject to declaration, namely the tax base has been reached. But according to the legal regulation, losses which arise from other earnings and revenues cannot be offset from the profit consisting of other income elements. Also, since there is no loss in the annual declaration of wage income actually, for both income items, taxpayers cannot show a loss in the annual return. Seven income items which consist of total income have been collected and declared in the annual declaration, In accordance with the principle of collection and declaration of income, the deduction of the loss amount consisting of some income elements from the profits consisting of other income elements is deemed in accordance with the income tax system. However, contrary to the general rule, as in every subject, there are some exceptions in this loss deduction.

Keywords: İncome, annual declaration, wage income, real estate-movable capital will, loss deduction, excess expense.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!