TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME

Ağustos 2013 Sayı 299

ÖZET

Gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanan 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile kurum kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanan 13.6.2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu birleştirilmek suretiyle yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı yeni bir vergi getirmekten ziyade gelir üzerinden alınan iki vergi kanunun birleştirilmesi amacını gütmektedir. Bu iki Kanun tek bir kanunda birleşirken, Gelir Vergisi Kanunun karmaşık yapısını basitleştirmek adına madde sayıları azaltılmıştır. Ancak buna mukabil bir takım düzenlemeler kaldırılırken bir takım yeni düzenlemeler getirilmiş, bir takım düzenlemeler ise değiştirilmiştir. Tasarı sistematik olarak her bir gelir unsurunu ayrı olarak ele almış bu gelir unsuru ile ilgili istisna ve muafiyetleri sıralamıştır. Ayrıca maddelerin çoğunda öncelikle gerçek kişilerle ilgili hususlara yer verilmiş, akabinde kurumlarla ilgili hususlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

SUMMARY INFORMATION ON INCOME TAX LAW DRAFT

ABSTRACT

New Income Tax Law Draft has been prepared by combining the Income Tax Law dated 31/12/1960 and no. 193 applied for the taxation of the incomes of real persons and the Corporate Tax Law dated 13/06/2006 and no. 5520 applied for taxation of corporation revenues. Purpose of this draft law is to combine two tax laws applied over the income rather than imposing a new tax. When combining such two laws in one law, article number has been decreased to simplify the complex nature of the Income Tax Law. On the other hand, while some regulations have been removed, some new regulations have been imposed and some regulations have been amended. In the draft law each item of income systematically has been discussed individually and exemption and exceptions regarding such item of income have been listed. Moreover, primarily issues regarding the real persons have been discussed in most of the articles and the issues regarding the corporations have been presented.

Keywords: Income Tax, Corporate Tax, İncome Tax Law Draft

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!