TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİNDE MÜNFERİT BEYANNAMEYE GEREK VAR MI?

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

193 sayılı G.V.K.’na göre tam ve dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce elde edilen bir kısım gelirler “yıllık gelir vergisi beyannamesi” ile münhasıran dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce elde edilen bir kısım gelirler ise “münferit beyanname” ile beyan edilmek zorundadır. G.V.K.’nun 101’inci maddesine göre, bu maddede elde edilen gelirlerin münferit beyanname ile beyanında beyanname verilecek zaman dışında münferit beyannamenin yıllık gelir vergisi beyannamesinden bir farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, G.V.K.’nda münferit beyanname gibi bir beyannameye ihtiyaç bulunmadığını düşünüyoruz. Bu makalemizde, G.V.K. açısından münferit beyanname ile beyan esasları analiz edilecek ve neden dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce elde edilen bir kısım kazançların münferit beyanname ile beyanına gerek olmadığı tartışılacaktır. Dolayısıyla, bu makalemizde G.V.K. uygulamasında “gelir vergisi beyannamesi” gibi tek bir beyanname çeşidine yer verilmesi gerektiği analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tam Mükellefiyete Tâbi Gerçek Kişi, Dar Mükellefiyete Tâbi Gerçek Kişi, Mukim, Türkiye’de Yerleşme, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Münferit Beyanname.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34.

IS SEPARATE DECLARATION FOR INCOME TAX NECESSARY?

ABSTRACT

According to Income Tax Code (ITC) 193, some income obtained by full and narrow taxpayer real persons must be declared with “annual income tax declaration” and a part of income obtained by private individuals with limited taxpayer entitlements by “individual declaration”. According to Article 101 of ITC, there is no difference from the annual income tax return of the individual benevolence except when the declaration of the income obtained in this item is to be declared in the individual declaration. For this reason, we do not think there is a need for an independent declaration in ITC. In this article, ITC it will be argued that the basis of declaration shall be analyzed by individual declaration and why it is not necessary to declare with the individual declaration of some of the gains obtained by real persons with limited liability. Therefore, in our article, ITC will be analyzed that a single declaration should be included in the application such as “income tax declaration”.

Keywords: Fully Amenable Real Person, Limitedly Amenable Real Person, Resident, Dwelling in Turkey, Annual Tax Income Return, Separate Tax Declaration.

Jel Classification: H20, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!