TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GERÇEK KİŞİLERE AİT ARSANIN KAT KARŞILIĞI TESLİMİ

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

Kat karşılığı arsa tesliminde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, ikincisi ise, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine yapılan konut veya işyeri teslimidir. Arsanın katma değer vergisine esas alınacak emsal bedeli, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin V.U.K.’nun 267’nci maddesindeki maliyet bedeli esasına göre belirlenen değeri olacaktır. Arsa karşılığı alınan konut veya işyerlerinin satışının belirli kriterler dahilinde ticari kazanç olarak nitelendirilmesi, bir finansman modeli olan kat karşılığı arsa tesliminin, arsa sahipleri açısından tercih edilmemesine neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kat Karşılığı İnşaat İşi, Değer Artış Kazancı, Emsal Bedel, Maliyet Bedeli Esası.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

LAND OF PEOPLE DELIVERY FOR FLOOR

ABSTRACT

There are two separate deliveries for land delivery in return for floor. The first of these is the delivery of the share of the contractor to the housing or workplace by the land owner, and the second is the delivery of the housing or the workplace to the land owner by the contractor. The value of the precedent to be subject to the value added tax of the land shall be the value determined by the contractor on the basis of the cost value stated in Article 267 of V.U.K. The sale of residential units or workplaces that are purchased against land is defined as commercial gain within certain criteria, which results in the delivery of land against floor which is a financing model not preferred for the landowners.

Keywords: Construction Work for Floor, Value Increase Earnings, Precedent Cost, Cost Price Basis.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!