TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GERÇEK KİŞİLERİN FOREKS (KALDIRAÇLI) İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLESİNDE KUR FARKI SORUNU

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

Döviz alım-satım işlemlerinden oluşan kaldıraçlı işlem (foreks) piyasaları, yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkânı sunan dünyanın en büyük hacme sahip likid piyasalarından biridir. Bu piyasalardan elde edilen kazançların ne şekilde vergilendirileceğine dair tereddütler bulunmaktaydı. 7256 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin 13 üncü fıkrasının ikinci paragrafına eklenen hükümle birlikte banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen foreks işlemlerinden elde edilen kazançların geçici 67 inci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi esası benimsenmiştir. Tevkifat matrahının belirlenmesine yönelik 193 sayılı Kanunun geçici 67 inci maddesinde açık bir hüküm bulunmadığından Vergi İdaresi, 257 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde dövize endeksli diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerdeki matrah tespiti kuralını foreks işlemlerine uygulamak suretiyle fiktif kur farkları üzerinden de gelir vergisi hesaplamıştır. Fiktif kur farkları üzerinden vergi alınması, bir vergilendirme sorununun doğmasına yol açmıştır. Foreks işlemlerden elde edilen kazanca yönelik tevkifat matrahı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançtan farklılık arz ettiğinden, 193 sayılı Kanunun geçici 67 inci maddesi kapsamında stopaj matrahının belirlenmesinde kur farklarının dikkate alınmaması yönünde bir yasal düzenlemenin yapılması yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kaldıraçlı İşlem, Foreks Piyasaları, Kaldıraç Oranı, Vergilendirme, Stopaj Vergisi, Tevkifat Matrahı, Kur Farkları.

Jel Sınıflandırması: E50, G20, G24, G28, H20, K34.

EXCHANGE DIFFERENCE PROBLEM IN TAXATION OF REAL PERSON’S FOREX (LEVED) TRANSACTIONS

ABSTRACT

Foreign Exchange (Forex) markets, which consist of foreign currency buying and selling, are one of the largest liquid markets in the world, offering leveraged transactions to their investors. There were doubts about how the profits from these markets would be taxed. With the provision added to the second paragraph of the 13th paragraph of the temporary article 67 of the Income Tax Code.193 by Article 19 of the Code.7256, the principle of taxation of earnings from forex transactions carried out through banks and intermediary institutions has been adopted within the scope of temporary article 67, taxation by withholding. Since there is no clear provision in the temporary article 67 of the Code. 193 regarding the determination of the withholding base, the Tax Administration calculated income tax on the fictitious exchange differences by applying the rule of determination of base for the transactions related to the other foreign currency indexed capital market instruments in the Income Tax General Communiqué Serial No. 257. Taxation on fictitious exchange rate differences has led to a taxation problem. Since the withholding base for the profits obtained from forex transactions differs from the profits obtained from securities and other capital market instruments, it would be appropriate to make a legal regulation to not take into account the exchange rate differences in the determination of the withholding tax base within the scope of the temporary article 67 of the Code.193.

Keywords: Leveraged Trading, Forex Markets, Leverage Ratio, Taxation, Withholding Tax, Withholding Tax Base, Currency Rate Differences.

Jel Classification: E50, G20, G24, G28, H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!