TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YABANCI ÜLKE UYGULAMALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

Çevre kirliliği ile mücadelede kullanılan araçlardan biri de olan vergiler arasında plastik poşet kullanıma ilişkin olanlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yeni uygulamaya başlanan geri kazanım katılım payı da bunlardan biri olarak inceleme konusu yapılmaktadır. Yabancı ülke uygulamaları ile kıyaslanarak incelenen söz konusu yükümlülüğün hukuki niteliği ise tam olarak belirgin değildir. Vergi ve benzeri bir mali yükümlülük olup olmadığı tartışma konusu yapılmaktadır. Sonuçta geri kazanım payının vergiye benzer bir yapıda olduğu, “özel tüketim vergisi” niteliğinde bir harcama vergisi özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Yükümlülükler, Çevre Vergileri, Çevre ile İlgi Vergiler, Kirlilik Vergileri,Pigouvian Vergiler, Geri Kazanım Katılım Payı,

Jel Sınıflandırması: F64, H23, K32, Q53.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YABANCI ÜLKE UYGULAMALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

ABSTRACT

One of the tools used in the fight against environmental pollution related to the use of plastic bags in which the tax is also an important place. In this study, the contribution of recovery in Turkey intro duced a new application is made subjecttothere view as one of them. The legal nature of the saidliability, which is compared with the practices of foreign countries, is not fully evident. There is a discussion on whetherthere is a tax and similar financial obligation. As a result, a structure similar to thatr ecovery, the share of taxes, “excise tax” has been identified as being in the nature of an expenditure tax features.

Keywords: Environmentallevies, Environmentaltaxes, Environmentallyrelatedtaxes, Pollutiontaxes, Pigouviantaxes, The Share of Recovery.

Jel Classification: F64, H23, K32, Q53.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!