TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İLGİNÇ VERGİ ÖRNEKLERİ KAPSAMINDA VERGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aralık 2016 Sayı 339

ÖZET

İlk medeniyetlerle birlikte var olan vergileme düşüncesi, tarihsel süreçle birlikte değişim ve gelişim göstermiştir. İlk çağ medeniyetlerinde emek şeklinde ödenen vergilerin, medeniyetlerin gelişmesiyle birlikte ayni olarak ödenmeye başlandığı görülmüştür. Paranın ekonomik olaylarda değişim aracı olarak kullanımıyla da vergilerin nakdi olarak ödenmesi sağlanmıştır. Pek çok iktisadi unsur ve olay ile hukuki işlemlerin, verginin konusunu oluşturması nedeniyle vergilendirme yetkisini elinde bulunduran güçler, bu haklarını sıkça kullanılmışlardır. Değişen devlet anlayışına paralel olarak vergilerin amacı da değişim geçirmiş verginin temel amacı olan mali amaç (gelir elde etme) yanında vergiye, mali olmayan amaçlarda yüklenmiştir. Bu çalışmada, verginin içinde bulunduğu çağdaki anlamı, amaçları ve vergilendirme yetkisini elinde bulunduran güç tarafından uygulanan ilginç vergi örnekleriyle verginin konusundaki çeşitliliğe dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla verginin konusunun belirlenmesinde kesin bir sınırın olmadığı düşüncesi, tarihteki ilginç vergi örnekleri ile vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Verginin Konusu, Vergilendirme Yetkisi, İlginç Vergiler.

Jel Sınıflandırması: H2, H20, H29

THE EVALUATION OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF TAX IN THE SCOPE OF EXTRAORDINARY TAX SAMPLES

ABSTRACT

The idea of taxation arisen together with the first civilizations had shown a transformation and development throughout the historical process. The taxes paid in the form of endeavor in the early ages had turned into real payment with the development of the civilizations. Following the acceptance of money as a medium of exchange in economy payment of taxes in cash has been initiated. As many economic elements and incidents, and legal transactions constitute the object of taxes, those authorities having the power of tax-raising had frequently exercised it. Parallel to the changing understanding of state, the aim of the tax has altered and in addition to fiscal purposes (revenue generation) some non-fiscal purposes have been attached to taxes. In the study attention is tried to be drawn on the variety of tax objects through the meaning and object of taxes during those days and some extraordinary tax samples. For that purpose the idea that the determination of tax object with certain frontiers is not possible is emphasized with extraordinary tax samples in the history.

Keywords: Tax, Tax Object, Tax-Raising Power, Extraordinary Taxes.

Jel Classification: H2, H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!