TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASININ TEMEL AMACI: MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Kasım 2021 Sayı 398

ÖZET

Holding şirketleri, faaliyetlerini devam ettirebilmek için oluşan finansman ihtiyaçlarını; banka ve diğer finans kuruluşlarından kullandıkları krediler ile sağlayabildikleri gibi, holding şirketi çatısı altında bulunan ve Holding’in iştiraki olduğu şirketlerden borç para almak suretiyle de temin edebilmektedirler. Uygulamada; holdinglerin, holding çatısı altında olan iştiraklerine olan borçları, Holding’in yine holding çatısı altında bulunan bir başka iştirakine ait hisseleri devretmek suretiyle ödedikleri görülmektedir. Bu durumda; holdingler tarafından mevcut borçları karşılığında iştirak hissesi devredilmesi sonucunda elde edilen satış kazançlarının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun1 (KVK) 5inci maddesinin 1’inci fıkrasının ( e ) bendinde hüküm altına alınan iştirak hissesi satış kazancı istisnası karşısındaki durumu tartışma konusu olmaktadır. Bu çalışmada yukarıda ifade edildiği şekilde elde edilen iştirak hissesi satış kazancının, KVK’nın 5/1-e maddesi karşısındaki durumu geniş bir çerçevede ele alınarak ortaya çıkan tereddütler aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası, Mali Yapının Güçlenmesi, Rızaen Borçların Mahsubu, Mali Tablolar Analizi, Holding Firması.

Jel Sınıflandırması: K34, H20, H29, M41

THE MAIN OBJECTIVE OF THE PROFIT EXCEPTION FOR SUBSIDIARIES SHARES: STRENGTHENING FINANCIAL STRUCTURE

ABSTRACT

In order to continue their operations, Holding companies can provide their financing requirements not only through loans they use from banks and other financial institutions, but also by borrowing money from companies within the holding company and in which the Holding is a subsidiary. In practice, it is seen that the holding company pays its loans, which is to its subsidiary company within the holding, by the way of transferring its shares of the holding’s other subsidiary. In this situation; as a result of the transfer of subsidiary shares in return for the holdings’ existing loans(debts), the situation of the sales profits, which is obtained by the holdings, is a matter of debate against the sales profit exemption of the subsidiary shares in Article 5/1-e of the Corporate Tax Law No. 5520 In this study, the situation of the sales profit exemption of the subsidiary shares obtained as stated above, against the article 5/1-e of the KVK, is discussed in a broad framework and the hesitations that arise are tried to be clarified.

Keywords: Subsıdıarıes Share Sales Profıt Exceptıon, Strengthenıng Fınancıal Structure, Rewardıng Debt, Financial Statements Analysis, Holding Firm.

Jel Classification: K34, H20, H29, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!