TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere kıdem tazminatı ödenmeyecektir. 11.09.2014 tarihinden önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacaktır. Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılacaktır. Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacaktır. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Taşeron, alt işveren, kamu kurumu, işçi, Kamu İhale Kanunu, kıdem tazminatı.

Jel Sınıflandırması: H55, J58, J83, K31.

PUBLIC SUBCONTRACTOR EMPLOYEES’ RIGHT TO RECEIVE SEVERANCE ALLOWANCE

ABSTRACT

Severance payments will not be paid to workers whose employment contract has been terminated before 11.09.2014 when The Law numbered 6552 was enacted. The date on which the first employment in public institutions or organizations will be taken into consideration on the basis of the severance payments of the workers who are employed within the scope of service procurement based on personnel employment and whose employment contract is ongoing before 11.09.2014. Severance payments to be made by public institutions or organizations shall be made directly to the bank account of the worker. In the calculation of termination indemnity, periods for which seniority indemnity has previously been paid will not be taken into consideration. For the same working period, will not be paid severance pay more than once.

Keywords: Subcontractor, public institute, employee, Public Tender Act, severance allowance.

Jel Classification: H55, J58, J83, K31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!