TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMELER FARKLI VERGİSEL SONUÇLARI DOĞURABİLİR Mİ?

Nisan 2017 Sayı 343

ÖZET

Kat karşılığı sözleşmeler vergi mevzuatımızda sadece KDV açısından ele alınmakta ve bu sözleşmelerin vergisel etkileri konusunda yürürlükteki tek mevzuat KDV ile ilgili bulunmaktadır. KDV mevzuatında kat karşılığı sözleşmeler sadece tek bir sözleşme şekli olarak ele alınmakta ve vergisel etkileri bu çerçevede değerlendirilmektedir. Halbuki uygulamada vergi mevzuatında tanımlanan şeklinin dışında da kat karşılığı sözleşmeler bulunmaktadır. Aslında, uygulamada daha çok rastlanan; arsa sahibinin arsanın sadece müteahhide kalacak bölümlerini müteahhide devrettiği bu sözleşmelerin vergisel sonuçları ise halihazırda vergi mevzuatımızda işlenen sözleşme türünün sonuçlarından farklılık göstermektedir. Bu yazıda mevzuatımızda ele alınmayan bu tür sözleşmeler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kat Karşılığı Sözleşmeler, Katma Değer Vergisi, Tapu Harcı

Jel Sınıflandırması: K11, K34

CAN CONSTRUCTION AGREEMENTS IN RETURN FOR LAND SHARE LEAD TO DIFFERENT TAXATIONAL CONSEQUENCES

ABSTRACT

Flat for land agreements are commonly used between land owners and the contractors. Our tax legislation currently cover these agreements only from VAT point of view and despite different legal types of these agreements all explanations in our legislation focuses only one type of agreement. In this article, other and more frequently used types of these agreements and their different tax effects is discussed.

Keywords: Flat for Land Agreements, Value Added Tax, Title Deed Charge

Jel Classification: K11, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!