TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KDV’DE HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

01.01.2019 tarihinden itibaren vergi sistemimize girecek olan hasılat esaslı vergilendirme sistemini tercih eden mükellefler vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden katma değer vergisi dahil bedel üzerinden %18 oranını geçmemek üzere belli bir oranda katma değer vergisi ödeyecekler, hasılat esaslı vergilendirme sistemine göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisi ile yapılan teslim ve/veya hizmet dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen yüklenilen katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak, vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel üzerinden hesapladıkları katma değer vergisini de hasılat olarak beyanlarına yansıtacaklardır. Hasılat esaslı vergilendirme sisteminin işleyiş mekanizmasına ilişkin örneklerin yer aldığı makalemizde, hasılat esaslı vergilendirme sisteminde sektör ve meslek grupları itibariyle uygulanacak oranın yüksek belirlenmesi halinde mükellefler üzerinde oluşacak ek vergi yükü ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede meydana gelebilecek aksaklıklar ile hasılat esaslı vergilendirme sistemine yönelik eleştirilerimiz yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Hasılat Esaslı Vergilendirme, Oran, Vergi Yükü, Kayıt Dışı Ekonomi.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H26, K34.

A CRITICAL OVERVIEW OF THE IMPROVEMENT TAXATION SYSTEM IN THE ADDED VALUE TAX

ABSTRACT

Taxpayers who prefer a revenue-based taxation system that will enter our tax system as of 01.01.2019, will pay a value added tax in a certain rate not exceeding the rate of 18%, including value-added tax that constitutes the value of taxable transactions. they shall reflect the value added tax, which is shown in the purchase receipts, with the value added tax and the value added tax, which is calculated according to the nature of the transaction, on the basis of the value constituting the value of the taxable transactions as revenue. In our article, which contains examples of the mechanism of operation of revenue based taxation system, in the revenue based taxation system, if there is a high rate to be applied in terms of sector and occupational groups, we will have additional tax burden on taxpayers and the criticisms that may occur in combating informal economy and criticism about revenue based taxation system.

Keywords: Value-Added Tax, Revenue Based Taxation, Rate, Tax Burden, Informal Economy

Jel Classification: H20, H22, H26, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!