TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KISMİ BÖLÜNME ÖZEL EKİ 2: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 13 NO’LU TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 13 NO’LU TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

 

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

 

MADDE 1- 3/4/2004 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin ‘’19.2.2.1. Üretim ve hizmet işletmelerinin ayni sermaye olarak konulması’’ başlıklı bölümünün birinci ve dördüncü paragraflarının sonuna sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Taslak Tebliğ Metni:

Varlıklarını devreden şirketin faaliyetinin devamını imkansız hale getiren varlıkların ayni serma

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!