TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. EYYUP İNCE

KOOPERATİFLERDE ORTAK DIŞI İŞLEMLER VE YENİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ: KOOPERATİFLERE BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELER

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

7061 sayılı Kanunla birlikte kooperatiflerin vergilendirilmesinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Ortak dışı işlemler kavramı kanunda tanımlanmış, neleri kapsayıp kapsamadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca ortak dışı işlemlerin varlığı halinde kooperatif vergilendirilmeyecek ve kurumlar vergisi muafiyeti devam edecektir. Bu durumda kurumlar vergisinde yeni bir mükellef türünün ortaya çıktığı söylenebilir: Kooperatife Bağlı İktisadi İşletme. Bu çalışmada kooperatiflerde ortak dışı işlem konusu çerçevesinde kooperatiflere bağlı iktisadi işlemler inceleme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kooperatifler, Ortak Dışı İşlemler, Kurumlar Vergisi.

Jel Sınıflandırması: P13, H20, K34.

NON-PARTNER TRANSACTIONS IN COOPERATIVES AND NEW TAXPAYER OF CORPORATION TAX: ECONOMIC ENTERPRISE AFFILIATED TO COOPERATIFE

ABSTRACT

With the Law No. 7061, fundamental changes have been made in the taxation of cooperatives. The concept of non-partner transactions is defined in the law. It also revealed what it does not cover. In addition, co-operative taxation will not be made in the presence of non-partner transactions and its corporate tax exemption will continue. In this case, it can be said that a new taxpayer has emerged in the corporation tax: Economic Enterprise Affiliated to Cooperatife. In this study, the economic enterprise affiliated to the cooperatives were examined in the context of the non-partner transactions in the cooperatives.

Keywords: Cooperatives, Non-Partner Transactions, Corporation Tax.

Jel Classification: P13, H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!