TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KÖPRÜ KREDİ İLİŞKİLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE EMSAL BEDEL SORUNU

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Kurumlar finansman ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bunların içinde kredi önemli bir paya sahiptir. Şirketlerin finansal gücü, krediyi kullandığı kaynaklar, faaliyet hacmi gibi unsurlar kullanılan kredinin maliyetinde ciddi artış-azalış yaratmaktadır. Bu durumda şirketler kredi maliyetlerini azaltmak amacıyla krediyi daha düşük maliyetle elde edecek ve kendilerine aynı şekilde kullandıracak şirketleri aracı olarak kullanmaktadırlar. Zaten bu krediler duygusal ve ortaklık birlikteliği olan ilişkili şirketler ve holding çatısı altında yer alan grup şirketleri arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Makalemizde asıl kullanıcıya kıyasla daha düşük maliyetle elde edilecek kredinin kullanılıp aynı koşul ve şartlarla aktarılması hususunu transfer fiyatlandırması kapsamında değerlendirip emsal bedel sorununu ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: Köprü kredi, transfer fiyatlandırması, emsallere uygunluk.

Jel Sınıflandırması: H22, K34.

TRANSFER PRICING AND VALUE OF EQUAL PROBLEM IN BRIDGING LOAN AFFAIRS

ABSTRACT

Institutions apply various ways to satisfy their financing needs. Among these, credit has an important share. Companies’ financial power, sources of credits and operating volume create serious increase/decrease rate in finance charge. In this situation, to decrease their finance charge, companies use other companies providing them to acquire lower cost credit and making them use the credit in the same way. In fact these credits are commonly used among the companies having emotional relations between each other and group companies which are under the Holdings. In this article, in contrast to principal user, we will handle and evaluate the subject of acquiring lower cost credit and the transferring this credit by the same conditions with the scope of transfer pricing and value of equal problem.

Keywords: Bridging loan, transfer pricing, arm’s length nature of transactions.

Jel Classification: H22, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!