TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KRİPTO PARANIN TÜRK MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ “BİTCOİN ÖRNEĞİ"

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Teknolojide büyük bir hız ile yaşanan gelişmeler hayatın her alanında kendini hissettiriyor ve hemen hemen bütün alanlarda işlerin yapılış şeklinde büyük bir değişim yaşanıyor. Finansal sistem de değişimden payını almaktadır. Finansal teknolojilerdeki yeniliklere kısaca FİNTEK denilmektedir1. FİNTEK ile sıklıkla üç yenilikten bahsediliyor. Birincisi kripto para, ikincisi finansal aracılıkta yeni modeller ve üçüncüsü yapay zekânın kullanımı. Kripto paranın ortaya çıkışı, Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan açık kaynak kodlu Bitcoin yazılımının internet ortamında diğer kullanıcılar ile paylaşılmasıyla 2009 yılında olmuştur. Yazılımı aracılığıyla sanal ortamda sistem kullanıcıları tarafından üretilen Bitcoin, fiziki karşılığı olmayan sanal bir varlıktır. Herhangi bir kişi ya da merkez tarafından yönetilmeyen kripto para sistemi, internet ağı üzerinden sistem kullanıcıları tarafından kontrol edilmektedir. Kullanıcılarının herhangi bir otoriteye bağlı olmaksızın özgürce hareket etmelerini sağlayan Bitcoin ve benzeri varlıklar günümüz itibariyle sanal ortamda üretimi yapılan, para karşılığı alınıp satılabilen ve değişim aracı olarak kabul gören bir varlık haline dönüşmüştür. Bitcoin’i internet aracılığıyla başka bir sistem kullanıcısına gönderip karşılığında mal, hizmet veya para alınabilmektedir. İşlem hacmi giderek artması, kripto paraların daha çok incelenmesi ve üzerinde durulmasını gerekli kılmaktadır. Bu makalenin amacı kripto paraların tanınmasına, tanımlanmasına, önlemlerin alınmasına, fırsatların değerlendirilmesine katkıda bulunmak olup, makalede öncelikle kripto paranın nasıl ortaya çıktığı ele alınmış, daha sonra nasıl üretildiği, kimler tarafından yönetildiği, nasıl kullanıldığı açıklanmaya çalışılarak Türk mevzuatı açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kripto-Para, Blockchain, Bitcoin, Elektronik Para, Vergi Hukuku.

Jel Sınıflandırması: G23, G28, H20, H25, H29.

THE ANALYSIS OF CRYPTO-CURRENCY WITH RESPECT TO TURKISH TAX LEGISLATION “BITCOIN EXAMPLE

ABSTRACT

The developments experienced with a great speed in technology make itself felt in every area of ​​life and in almost all fields there is a great change in the way of doing things. The financial system also takes its share from change. Innovations in financial technologies are briefly referred to as FİNTEK. There are often three innovations with FINTEK. The first is the use of crypto money, the second is the use of new models in financial intermediation and the third is artificial intelligence. The emergence of crypto money came in 2009 when the open source Bitcoin software created by Satoshi Nakamoto was shared with other users on the internet. Bitcoin, produced by system users in the virtual environment via its software, is a virtual entity without physical counterpart. The crypto money system, which is not managed by any person or center, is controlled by system users over the internet network. Bitcoin and other similar entities, which allow users to move freely without being bound by any authority, have now become an asset that can be bought and sold in the virtual environment, and can be bought and sold as a means of exchange. Bitcoin can be sent to another system user via internet and goods, services or money can be received. The increasing volume of transactions makes it necessary to examine and focus more on cryptographic money. This article will evaluate from the perspective of Turkish legislation by explaining how the crypto money was born, how it was produced, by whom it was administered, how it was used.

Keywords: Crypto-Currency, Block Chain, Bitcoin, Electronic Money, Tax Law.

Jel Classification: G23, G28, H20, H25, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!