TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN ZARAR MAHSUBU İLE DEVİR VE TAM BÖLÜNME HALLERİNDE ZARAR MAHSUBU

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9’uncu maddesine göre kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirebilecektir. Devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucunda bölünen kurumun öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararlar belirli şartlarda mahsup edilebilecektir. Ayrıca kurumların Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararları için de mahsup imkânı bulunmaktadır. Bu yazımızda genel olarak zarar mahsubuna değindikten sonra devralan kurumların zarar mahsubunu örneklerle açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Zarar mahsubu, devir ve tam bölünme hallerinde zarar mahsubu, yurt dışı zarar mahsubu.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29.

LOSS OFFSETTING IN TERMS OF CORPORATE TAX AND IN CASE OF CORPORATE TRANSFER OR DEMERGER

ABSTRACT

According to Article 9 of the Corporate Tax Law No. 5520, the amounts related to each year in the corporation tax declaration may be deducted from the corporate profits, provided that the amounts related to each year are separately displayed and they are not transferred for more than five years. Losses which do not exceed the equity capital as of the date of transfer of the acquired institutions and losses that do not exceed the inherited amount of the capital of the institution’s dividend divided by the full dividing transaction and which are proportional to the asset acquired may be deducted in certain circumstances. In addition, institutions have the possibility to deduct the losses arising from their foreign operations, except those related to the exemptions from the corporate tax in Turkey. In this article, we will try to explain with examples the loss deduction of the acquiring institutions after the general deduction of damages.

Keywords: Loss offsetting, loss offsetting in case of transfer or demerger, foreign operation loss offsetting.

Jel Classification: H20, H25, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!