TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLARDA SERMAYE AZALTIMININ VERGİSEL BOYUTU

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Şirketler işletmeye koydukları iktisadi kıymetleri yani sermayeyi, faaliyetleri ile orantılı olarak, ihtiyaç duyulan zamanlarda belli amaçlar dahilinde azaltarak işletmeden çekilebilmektedir. Sermaye azaltımı hususunda şirketler; ödenmiş sermayenin bir kısmını ortaklara iade etmek amacıyla başvurulabileceği gibi, şirket zararlarının kapatılması amacıyla da başvurulabilir. Sermayenin azaltılan kısmının sermayenin hangi unsurlarından meydana geldiği önem arz etmektedir. Sermaye azaltımının ortaklar tarafından şirkete sermaye olarak konulan nakdi ve ayni değerlerden yapılması herhangi bir vergiye tabi olmamakta iken, vergiye tabi tutulmaksızın sermayeye ilave edilen bazı kalemlerin, sermaye azaltımı yoluyla işletmeden çekilmesi aşamasında ise birtakım vergisel yükümlülükler doğmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sermaye, sermaye azaltımı, sermaye azaltımında vergi.

Jel Sınıflandırması: H20, H29

TAX-RELATED ASPECT OF CAPITAL DECREASE IN CORPORATIONS

ABSTRACT

Companies may decrease the economic assets, that is the capital they have invested in the corporation, in proportion to their activities and may withdraw from the corporation within the scope of certain purposes. Regarding capital decrease; companies may either apply in order to return some of the paid capital to the shareholder, or they may also apply to cover the company’s losses. The elements which make up the decreased portion of capital are significant. Capital decrease by shareholders based on cash and in-kind values invested as capital in the company is not subject to any tax; however, some items added to capital without subjecting to tax are subject to a number of tax obligations when they are withdrawn from the company by way of capital decrease.

Keywords: Capital, Capital Decrease, tax in capital decrease

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!