TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MAL İHRACATINDAN KAYNAKLANAN KDV İADESİ VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

Mal ihracatından kaynaklanan KDV iadesi ihracatçıların üzerindeki KDV yükünü ortadan kaldırmaktadır. Bu bağlamda ihracatın teşvikinde kullanılan enstrümanlardan biridir. Mal ihracatından kaynaklanan KDV iadesinde genel kural; kesin ihracatın yapılmasıyla birlikte gümrük beyannamesinin kapanma tarihine denk gelen vergilendirme dönemine ilişkin KDV beyannamesiyle iadenin talep edilmesidir. Ancak ihracatta özellikli birçok husus bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mal İhracatı, KDV İadesi, Özellikli Hususlar.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

VAT REFUND ON EXPORT OF GOODS AND SPECIFIC ISSUES

ABSTRACT

VAT refund on exports of goods abolish the VAT burden on exporters. In this context, it is one of the instruments used in the promotion of exports. The general rule for VAT refund on exports of goods; with the declaration of VAT with respect to the taxation period corresponding to the closing date of the customs declaration with the final exportation. However, there are many issues that are featured in exports.

Keywords: Export of Goods, VAT Refund, Specific Issues.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!