TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MAL VEYA HİZMET ALIMI GERÇEK? FATURA SAHTE?

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Ceza hukukunda genel hükümler, ceza kanunlarında belirlenmekle beraber ceza hükümleri ihtiva eden özel kanunlardaki ceza maddelerinin de bu genel hükümlere uyması beklenmektedir. Aksi durum, hukuk devleti ilkesi ile örtüşmemektedir. Bu ilkelerden bazıları şu şekildedir. Kanunda açıkça suç sayılmayan fiiller dolayısıyla ceza verilemeyeceği, kanunda yazılı cezadan başka bir cezanın verilemeyeceği, idarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulamayacağı, hükümlerin uygulanmasında kıyasın yapılamayacağı, suçun oluşması için kastın varlığının iddia makamınca ortaya koyulması gerektiği şeklindedir. Bu yazımızda vergi mevzuatımızda yer alan vergi kaybından kaynaklı tek hürriyeti bağlayıcı ceza olan kaçakçılık cezasına ilişkin yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler ve işlemler ile yargı kararlarının ceza hukuku genel ilkeleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ceza Hukuku, Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (Fatura), Kast

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

PURCHASE OF GOODS OR SERVİCES ARE REAL? INVOICE IS FALSE?

ABSTRACT

General principles in criminal law are defined in criminal law. At the same time, there are penal provisions in special laws containing penal provisions. They cannot be excluded from the general principles. It does not coincide with the of constitutional state. Some of these principles are the following. Actions that are not explicitly defined as criminal can not be punished, no other punishment can be given except in written terms, the administration can not impose any criminal or punishment on regulatory procedures, no comparisons can be made in the implementation of the provisions, there must be intent to cause crime and also the burden of proof is the responsibility of the administration. We aimed to evaluate the smuggling - the only prison sentence in our tax legislation - legal regulations, administrative regulations and procedures and judicial decisions in terms of general principles of criminal law.

Keywords: Criminal Law, False or Misleading Document (Invoice), Intent

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!