TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEVCUT UYGULAMADA ELEKTRONİK YOKLAMA VE DEĞİŞEN YOKLAMA SÜRELERİ

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Yoklamadan maksadın kanunda geçen haliyle, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu müessesede asıl amaç, vergi idaresinin mükellefiyetle, dolayısıyla vergiyle ilgili olay, kayıt ve mevzulardan haberdar olabilmesidir. Zira haberdar olunmayan bir durumun denetimi söz konusu olamaz. Bu doğrultuda uygulamaya geçirilen e-yoklama sistemi ve akabinde değişen yoklama süreleri ile vergi idaresi işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi, aynı zamanda gereksiz bürokrasinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yoklama, E-Yoklama, E-Yoklama Fişi, Yoklama Süreleri.

Jel Sınıflandırması: H20, H21.

ELECTRONIC SURVEY IN EXISTING APPLICATION AND CHANGING SURVEY TIMES

ABSTRACT

Considering that the purpose of the survey is to investigate and determine the material events, records and matters related to the taxpayer and the liability as per the law, the main purpose in this institution is that the tax administration can be informed about the tax, the event, the registration and the issues related to the tax. Because there is no control of a situation that is not informed. In this context, the e-polling system implemented and subsequent changing polling periods were aimed to be able to carry out tax administration operations faster and healthier, as well as to prevent unnecessary bureaucracy.

Keywords: Survey, E-Survey, E-Survey Document, Survey Times.

Jel Classification: H20, H21.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!