TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖTV UYGULAMALARI-1: (I) SAYILI LİSTEYE TABİ MALLARI DİĞER LİSTEDE YER ALAN MALLARIN İMALİNDE KULLANMAK AVANTAJ MI CEZA MI?

Kasım 2017 Sayı 350

ÖZET

Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTVK) ekli (I) sayılı liste uygulamalarına yönelik getirilen düzenlemeler, piyasa yapısının değişmesine neden olabilmektedir. (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bu malları, Kanuna ekli diğer listelerde yer alan malların imalinde kullanan mükellefler, diğer mükelleflere göre farklı uygulamaya tabi tutulabilmektedir. Bu kapsamda yer alan mükelleflerin indirimli vergi uygulamasından yararlanma imkanları ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların ithal edilip, Kanuna ekli diğer listelerde yer alan malların imalinde kullanılması durumunda ithalatta verilen teminatların çözümü de güçleşmektedir. Yurtiçi teslim alınan söz konusu malların Kanuna ekli diğer listelerde yer alan malların imalinde kullanılması halinde iade uygulamasında dezavantajlı durumdan kurtulmak isteyen mükellefler için ithalata yönelmek kaçınılmaz olmaktadır. Konunun (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin genel tebliğ düzeyindeki idari düzenleyici işlemler ile gelir idaresinin bazı özelgeleri kapsamında işlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Tüketim Vergisi, ÖTV İadesi, İndirimli Vergi Uygulaması, I Sayılı Liste.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

SPECIAL CONSUMPTION TAX EXECUTION-1: THE USE OF THE GOODS SPECIFIED IN THE LIST (I) IN MANUFACTURING OF THE ONES ENUMERATED IN OTHER LISTS IS ADVANTAGE OR A PENALTY?

ABSTRACT

Regulations introduced for the list no. (I) applications attached to the Special Consumption Tax Law (SCTL) may cause the market structure to change. The tax payers who use the goods specified in the (B) section of the list 1 (I) in the production of the goods enumerated in the other lists attached to the aforementioned Law may be subject to different applications comparing with the other tax payers. Furthermore, release of collateral gets difficult, in case of importing the goods located in the (B) section of the list (I), afterwards using in the manufacturing of the goods specified in the other lists attached to SCTL. When the goods received domestically is used in the manufacturing of the goods specified in the other lists attached to SCTL, the tax payers who aim to escape from the disadvantaged status become obliged to lead towards import. This study examines general communiqué related to list (I) practice and Revenue Administration’s advance rulings.

Keywords: Special Consumption Tax (SCT), SCT Return, Reduced SCT Implementation, List No. I.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!