TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMALARI - III: DENİZ YAKITLARI

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Deniz yakıtları gemi, feribot, tanker ve yat gibi deniz araçlarının dizel motorlarında veya buhar kazanlarında kullanılan ham petrolden elde edilen sıvı yakıtlardır. Kimyasal özellikleri nedeniyle deniz yakıtları özellikle kara taşıt araçlarında kullanılan akaryakıtlara çok benzemektedir. Deniz yakıtları olarak bilinen mallar, hali hazırda Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı Listenin A Cetvelinde onaltı GTİP numarasında yer almaktadır. Bu nedenle deniz yakıtları Özel Tüketim Vergisine tabi mallardır. Ancak denizcilik sektörünü teşvik etmek maksadıyla hava yakıtların tesliminde kanuni ÖTV tutarı Bakanlar Kurulunca sıfır olarak belirlenmiştir. Deniz yakıtlarında ÖTV tutarının sıfır olarak belirlenmiş olması, bu yakıtların özellikle motorinin muadili olarak piyasaya sürülerek amaç dışı kullanılması sorununu beraberinde getirmiştir. Amaç dışı kullanımın engellenmesi maksadıyla zaman içerisinde gerek petrol piyasası mevzuatında gerekse vergi mevzuatında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada deniz yakıtlarının kapsamı, belli dönemde ülkede üretim ve tüketim miktarı, mal akışı ve belge düzenine yönelik yapılan düzenlemeler ile amaç dışı kullanıma yönelik uygulanan müeyyidelerin piyasaya olan etkisi konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel Tüketim Vergisi, İndirimli Vergi Uygulaması, Deniz Yakıtları.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H29.

EXCISE DUTY EXECUTION - III: MARINE FUELS

ABSTRACT

Marine fuel is a liquid fuel originally obtained from crude oil distillation and especially used in diesel engines or steam boilers of marine vessels such as ships, ferries, tankers and yachts. Because of its chemical properties, marine fuel is very similar to the fuel used especially in land vehicles. Commodities known as marine fuel are currently included in List I of Excise Duty Law as CTSP # 16 (Customs Tariff Statistics Position). For this reason, marine fuel is a commodity subjected to Excise Duty. However, in order to promote maritime industry, amount of lump-sum excise duty on delivery of air fuel has been set at zero by Cabinet Decree. The fact that excise duty on marine fuel is zero has led to the problem that this fuel, especially diesel, is misused. In order to prevent the misusage, a number of regulations were legislated in the petroleum market and tax field over time. This study is about the scope of marine fuel, production and consumption amount in a specific period, regulations on flow of goods and official documentation and the market effect of sanctions against misusage of marine fuel.

Keywords: Excise Duty, Discounted Tax Application, Marine Fuels.

Jel Classification: H20, H22, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!