TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZELGELER

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Tarih:01.11.2023

Sayı:E-27575268-105[238-2023-220]-491777

Konu:Mali müşavirin yanında çalışan personelin tedavi harcamalarının serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizin incelenmesinden, mali müşavirlik faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, yanınızda çalışan personelin geçirdiği ağır hastalık nedeniyle tedavi giderlerinin % 90’ının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığı, karşılanmayan kısım için özel sağlık hizmeti sunucularından

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!