TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZELGELER

Özelgeler

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri

Grup Müdürlüğü

Tarih:03.09.2021

Sayı:E-38418978-120[94-21\14]-269592

Konu:Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Olan Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin …-TL (…) sermayeli olduğu, ortak …. ortaklıktan ayrılmak için dava açtığı, anılan Mahkemenin … tarihli ve Esas no… sayılı Kararında adı geçenin ortaklıktan ayrılmasına ve …TL›nin ortaklıktan çıkma payı olarak karar tarihinden işleyecek faizle birlikte kendis

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!