TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PATENT, MARKA VE TASARIMLARIN ULUSLARARASI PATENT TESCİLLEMESİ İÇİN YAPILAN GİDERLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Şubat 2025 Sayı 425

ÖZET

Çağımızda buluş, patent, marka yaratmak, sınai veya sanatsal tasarımlar ülkelere çok ciddi gelir akışları sağlamaktadır. Söz konusu fikri mülkiyet haklarının uluslararası alanda güçlü şekilde korunması ve bunların ticarileşerek üretime dönüşmesi çok önemlidir. Bu çerçevede bazı gelişmiş ülkelerin patent tescil hizmetleri ciddi anlamda koruma ve farkındalık yaratmada ayrıcalık sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde patenlerin, markaların ve tasarımların tescillenmesi bu imkânları sunmaktadır. Bu tür uluslararası tescilleme işlemleri karşımıza önemli maliyetler çıkarmaktadır. Şirketlerin ve kişilerin katlandıkları bu maliyetlerin vergi yasaları karşısındaki durumu bu çalışmada irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Buluş, Patent, Vergi, Tescil Giderleri

Jel Sınıflandırması: K34.

STATUS OF EXPENSES FOR INTERNATIONAL REGISTRATION OF PATENTS, TRADEMARKS AND DESIGNS AGAINST TAX LAWS

ABSTRACT

In our age, inventions, patents, brand creation, industrial or artistic designs provide very serious income streams to countries. It is very important that these intellectual property rights are strongly protected internationally and that they are commercialized and transformed into production. In this context, the patent registration services of some developed countries provide serious protection and privilege in creating awareness. Registration of patents, brands and designs in developed countries such as the United States, China, England, Germany and France offers these opportunities. Such international registration procedures cause significant costs. The status of these costs incurred by companies and individuals against tax laws is examined in this study.

Keywords: Invention, Patent, Tax, Registration Expenses.

Jel Classification: K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!