TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. GÜNEŞ YILMAZ, DOÇ. DR. ÖZGÜR BİYAN

RESMİ ARABULUCULUK VE TAHKİM İŞLERİ DOLAYISIYLA HAKEMLERİN ALDIKLARI BEDELLERİN VERGİLENDİRİLMESİ BAĞLAMINDA “ARABULUCULUK” MÜESSESESİNİN KONUMLANDIRILMASI

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) ücretleri tarif eden ve ücret kabul edilen ödemeleri düzenleyen 61. maddesinin 5. fıkra hükmünde yer alan “Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler” ifadesinde yer bulan “resmi arabulucu” kavramı ile yine aynı kanunun serbest meslek kazançlarını tarif eden ve serbest meslek kazancı kabul edilen faaliyetleri düzenleyen 65. maddesinin 3.fıkra hükmündeki “Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler” düzenlemesinde “tahkim işleri ile iştigal eden hakem” kavramının vergi hukuku teorisi ve mantığı gereği farklı gelir türü içinde değerlendirilmesinin doğruluğu normatif açıdan tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca bu her iki kavrama, faaliyet türü ve nitelik itibariyle benzeyen, Türk Hukuk Sistemine yeni girmiş bir başka kavram olan “arabuluculuk” müessesesi ve bunun vergilendirilmesi konusunda da tespit, değerlendirme ve önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Resmi Arabulucu, Arabulucu, Tahkim, Vergilendirme

Jel Sınıflandırması: K34, K41, K20

POSITIONING OF “CONCILIATION” WITHIN THE CONTEXT OF TAXATION OF OFFICIAL CONCILIATION AND ARBITRATION FEES

ABSTRACT

There is a important difference between “The Official Conciliator” concept, which in article 61 in Turkish Income Tax Code, and “The Arbitrators Fee” concept, which in article 65/3 in Turkish Income Tax Code. Both of them are taxed different, although they have same characteristical in respect of professional activities. In this study, these two concept are analyzed according to normative view for tax law theories and rules. And also analyzed a new implementation “The Conciliation”, which same specifications with official conciliator and arbitrators fee, in terms of instance concept in tax code.

Keywords: Official Conciliator, Conciliator, Conciliation, Arbitrator, Arbitration, Taxation

Jel Classification: K34, K41, K20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!