TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE ÇEŞİTLİ DURUMLARDA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Günümüzde gelişen ekonomik koşullarla birlikte firmaların alacak ve borçlarında değişkenlikler oluşmaktadır. Özellikle ticari kazancın tespitinde şüpheli alacaklarda dahil birçok etken rol oynamaktadır. Bu makalede şüpheli ticari alacaklara değinilmiş ve çeşitli durumlarda şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasıyla ilgili hem mevzuattan hem de diğer kaynaklardan yararlanılmıştır. Ayrıca alacağın şüpheli hale gelmesi ve söz konusu alacak için karşılık ayrılmasıyla ilgili muhasebe kayıtları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şüpheli Alacaklar, Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları, Çeşitli Durumlarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

SUSPICIOUS COMMERCIAL RECEIVABLES AND DIFFERENT PROVISIONS OF SUCCESSFUL RECEIPT

ABSTRACT

Nowadays, there are variations in the receivables and payables of the firms with the developing economic conditions. In particular, many factors, including doubtful receivables, play a role in the determination of commercial earnings. In this article, doubtful trade receivables are mentioned and both legislation and other sources related to the provision of provision for provision of doubtful trade receivables are used. In addition, accounting records related to the fact that the receivable becomes suspicious and provisioning for the receivable are discussed.

Keywords: Doubtful Receivables, Doubtful Trade Receivables, Doubtful Trade Receivables in Various Cases.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!