TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TAHSİL EDİLEN GEÇİCİ VERGİ TUTARLARININ YILLIK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ENDEKSLEME YAPILIP MAHSUP EDİLMESİ YÖNÜNDE BİR ÖNERİ

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Türk vergi mevzuatının bazı hükümlerinde mükellef lehine düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin başında özellikle Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80 ve 81’inci maddelerinde hükmedilen değer artış kazancı ve endeksleme müessesesi gelmektedir. Böylece bireylerin artan enflasyon karşısında daha az vergi ödeyerek olumsuz etkilenmeleri engellenmektedir. Söz konusu endeksleme uygulamasının yıllık beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin yıllık beyanname dönemlerinde tarh edilen matrahlardan ilgili yılda ödenen geçici vergi matrahlarına Yİ-ÜFE’nin makale içinde belirtildiği şekilde bir oran uygulanarak mahsubu önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Paranın Zaman Değeri, Geçici Vergi, Endeksleme.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

A PROPOSAL FOR INDEXING AND OFFSET OF THE AMOUNT OF PRE-PAID TAXES COLLECTED IN INCOME TAX AND CORPORATE TAX DECLARATION

ABSTRACT

Some provisions of Turkish tax legislation have regulations in favor of taxpayer. At The beginning of these regulations is the appreciation gain and indexation practices, especially those regulated in articles 80 and 81 of the Income Tax Law. Thus, individuals are prevented from being negatively affected by paying less taxes in the face of increasing inflation. It is recommended that the index rate of the annual index of the annual declared income and corporate tax of the said indexing application to the provisional tax bases paid in the relevant year shall be deducted by applying a ratio as specified in the article.

Keywords: Time Value of Money, Pre-paid Tax, Indexing.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!