TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN ETKİNLİĞİ (VERGİ DENETİM KURULU UYGULAMA SONUÇLARI: 2013-2018)

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Vergilendirme işlemleri esnasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar idari aşamada veya yargı aşamasında çözüme kavuşturulmaktadır. Mükellef ile idare arasında yaşanan bu uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden hızlı olarak çözüme kavuşturulması ise her iki taraf için de oldukça önemlidir. Bu süreçte vergi otoritesi hazineye en kısa süre içerisinde kaynak teminini isterken, mükellefler de uyuşmazlığın sonlanması ve bu konudaki belirsizliğin ortadan kalkmasını arzulamaktadır. Bu kapsamda yükümlülerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak maksadıyla getirilen uzlaşma müessesesi ülkemizde yıllardır uygulanmaktadır. Uzlaşma müessesesinin idare ve mükelleflere sağladığı yararlarla birlikte ortaya çıkardığı sorunlar da gündemden düşmemiştir. Bu çalışmada Vergi Denetim Kurulu bünyesinde 2013-2018 arası dönemde gerçekleştirilen “tarhiyat öncesi uzlaşma” sonuçları dikkate alınarak bu müessesenin etkinliği tartışma konusu edilmiş ve ortaya çıkan sonuçların iddia edilen boyutlarda olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyuşmazlığı, Uzlaşma, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H29.

CONCILIATION BEFORE ASSESSMENT 0F EFFECTIVENESS (TAX AUDIT BOARD IMPLEMENTATION RESULTS: 2013-2018)

ABSTRACT

The disputes that arise during the taxation process are resolved by administrative and judicial matters. The rapid settlement of these disputes between the taxpayer and the administration without being referred to the judiciary is very important for both parties. In this process, while the tax authority wishes to obtain resources to the treasury as soon as possible, the taxpayers desire to terminate the dispute and to eliminate the uncertainty in this matter. In this context, the reconciliation institution, which was introduced in order to facilitate the compliance of its obligations with the tax, has been implemented in our country for years. The problems brought about by the institutions of reconciliation and the benefits provided to the taxpayers did not fall off the agenda. In this study, the effectiveness of this institution has been discussed by considering the results of “conciliation before assessment” conducted between 2013-2018 in the Tax Audit Board and showed that the results are not in the claimed dimensions.

Keywords: Tax Dispute, Compromise, Conciliation Before Assessment.

Jel Classification: H20, H22, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!