TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TARIM SEKTÖRÜNDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNALARI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

İçerisinde bulunduğumuz dönemde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hususu her gün daha fazla önem kazanmakta ve bu faaliyetlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Gıda fiyatlarında maliyet unsurları tartışmaları devam etmektedir. Tarım sektöründe vergi yükü anlamında ortaya çıkan damga vergisi sektörde kurumsallaşma ve kayıtlı belge düzeninin yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Damga vergisinde objektif vergilemenin bir unsuru olan istisnalar tarım sektörü perspektifinden ele alınarak uygulamada karşılaşılan özellikli hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Damga Vergisi, İstisnalar, Özellikli Durumlar.

Jel Sınıflandırması: H26, K34, N5.

STAMP TAX EXEMPTIONS AND SPECIAL CASES IN THE AGRICULTURAL SECTOR ABSTRACT

ABSTRACT

In the current period, the support of agricultural activities is gaining more importance every day and activities are being carried out to increase these activities. The debates on cost elements in food prices continue. In the agricultural sector, the tax duty in the sense of tax burden contributes to the establishment of institutionalization and registration document in the sector. The exceptions, which are an element of objective taxation in stamp tax, should be addressed from the agricultural sector perspective and the specific issues encountered in practice should be clarified.

Keywords: Agriculture Sector, Stamp Duty, Exceptions, Featured Cases.

Jel Classification: H26, K34, N5.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!