TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TESLİMDEN SONRA YAPILAN İSKONTOLARDA KDV

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

Teslimden sonra gerçekleştirilen ve yılsonu iskontosu, ciro primi gibi adlarla anılan iskontoların Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu ile ilgili olarak, idarenin, zaman içerisinde görüş değiştirdiğini görmekteyiz. İdare, son olarak, konuyu, fazla ve yersiz ödenen vergi olarak değerlendirmektedir. Bize göre, ortada bir teslim olmadığı için, yapılan iskontolar katma değer vergisine tabi değildir ve iskonto nedeniyle fatura kesilmesine gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler: Credit Note, Debit Note, İskonto, Ciro Primi, Hasılat Primi, Yılsonu İskontosu

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K30, K34

VAT IN POST-DELIVERY DISCOUNTS

ABSTRACT

Regarding the VAT status of the discounts, which are applied after the delivery and called the year-end discount or turnover premium, the Turkish Revenue Administration changed its opinion in time. The Administration finally evaluates the issue as over or improper tax payment. In our opinion, since there is no delivery in this kind of transactions, discounts are not subject to value added tax and there is no need for invoicing due to post-delivery discounts.

Keywords: Credit Note, Debit Note, Discount, Turnover Premium, Revenue Premium, Year-end Discount

Jel Classification: H20, H29, K30, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!