TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK TİCARET KANUNU İLE SERMAYE PİYASASI KANUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE GERİ ALIMI VE MALİ BOYUTU

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Ülkemizde, Avrupa Birliği düzenlemeleri de dikkate alınarak eskisine nazaran daha fazla imkanın tanındığı yeni Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca şirketlere esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birine (% 10) kadar kendi hisse senetlerini iktisap etme yani geri satın alma olanağı verilmiştir. Hisse geri alım kararlarının arkasında özellikle halka açık anonim ortaklıklar bakımından başta hisse senedi fiyatında oluşan aşırı dalgalanmaları önlemek, şirketin kontrolünü kaybetmemek ve finansman politikası aracı olarak kullanmak gibi birçok neden bulunmaktadır. Sağladığı imkanlarla önemli bir finansal enstrüman olan hisse geri alım sürecinin tek düzen hesap planı uyarınca muhasebeleştirilme aşaması ile geri alınan şirket hisselerinin elden çıkartılması, geri alınan şirket hisselerinin elde çıkartılmadan bu hisselere kar payı dağıtılıp dağıtılamayacağı ve kar payı dağıtılmasının mümkün olması halinde ise söz konusu kar payının hukuki durumuna ilişkin vergilendirilme aşamalarında çeşitli belirsizlikler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, hisse geri alımı, vergileme.

Jel Sınıflandırması: K22

SHARE BUYBACK IN JOINT STOCK COMPANIES AND ITS FINANCIAL DIMENSION ACCORDING TO THE TURKISH TRADE AND CAPITAL MARKET LAWS

ABSTRACT

In accordance with the new Turkish Commercial Code and the regulations of the Capital Markets Law composed by taking into consideration the European Union regulations, the companies are allowed to acquire or repurchase its shares by one tenth (10%) of the basic or issued capital of the company. Behind share repurchase decisions, especially in terms of publicly traded corporations there are many reasons, such as to prevent excessive fluctuations in stock prices, to lose control of the company and to use it as a means of financing policy. Recognition process in pursuant of Uniform Chart of Accounts Share buyback, which is a significant financial instrument, and whose resale, and whether to be able to make profit distribution without disposal of repurchased share, and what the legal status would be once profit distribution possible pose uncertainties.

Keywords: Turkish Commercial Code, Capital Markets Code, share buyback, taxation

Jel Classification: K22

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!